top of page

KURS INSTRUKTORSKI

Śmiech podczas wykładu

INSTRUKTOR - EDUKATOR

Pracujesz długo w swojej profesji? Masz doświadczenie i kompetencje? Czujesz, że jesteś gotów, aby przekazać swoją wiedzę i doświadczenie nowym adeptom? Poszerz swoje kwalifikacje i zostań instruktorem/ edukatorem. Naucz się jak efektywnie przekazywać wiedzę, jak budować relację, tworzyć harmonogramy i przygotowywać materiały edukacyjne. 

 

Zajęcia prowadzone są w grupie bądź indywidualnie. Wymogiem przystąpienia do kursu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji i minimum 3 letnie udokumentowane  doświadczenie w wybranej dziedzinie. 

 

Nauczysz się jak prowadzić zajęcia dla osób dorosłych, tak aby najefektywniej przekazać wiedzę z Twojej profesji.

Kurs indywidualny

Czas: 2 dni

Cena: 3500 zł

spotkanie

Program

 

1. Wprowadzenie

2. Instruktor i jego rola

3. Kompetencje

5. Komunikacja

4. Relacje

5. Przekazywanie wiedzy

6. Prowadzenie zajęć

7. Praca z grupą

8. Praca indywidualna

9. Tworzenie programu

10. Tworzenie harmonogramu

11. Przygotowanie materiałów edukacyjnych

12. Sprawdzanie wiedzy

13. Motywacja

14. Budowanie autorytetu

15. Feedback 

16. Ćwiczenia

17. Prezentacja

Kurs grupowy

Czas: 3 dni

Cena: 3000 zł

Siedzenia konferencyjne

Termin

 

Ustalamy indywidualnie.

Kursy prowadzimy w systemie dziennym, wieczorowym i weekendowym

bottom of page