top of page

Naszym celem jest profesjonalne szkolenie osób, które chcą się dokształcać lub zmienić swoje kwalifikacje i sprawdzić się w nowym zawodzie, a także pragną realizować swoje pasje. Prowadzimy kompleksowe szkolenia osób skierowanych przez Urząd Pracy do naszej placówki. Kursy są dostosowywane bezpośrednio do kursantów, tak aby w maksymalny sposób wykorzystać czas i jak najlepiej przygotować kursanta do kariery zawodowej.

 

Współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy jak również Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, które pomogą Państwu zrealizować kursy i szkolenia w naszej firmie całkowicie za darmo!
100 % ceny kursu może zostać pokryte przez Urząd Pracy.

certyfikat ukończenia kursu penelope.png

Co należy zrobić aby uzyskać darmowe szkolenie ?

 • udaj się do Działu Szkoleń w Twoim Urzędzie Pracy 

 • wskaż firmę, w którym chcesz się szkolić i podaj wszystkie dane :

  PENELOPE AKADEMIA WIZERUNKU MIROSŁAW RZESZUT
  ul. Pocztowa 10
  70-360 Szczecin
  NIP: 8811279767
  Regon: 360801155
  Nr ewidencyjny: 2.32/00104/2015

 • złóż wniosek na szkolenie indywidualne w swoim Urzędzie Pracy

 • czekaj na decyzje Urzędu Pracy

Oferta ta skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy które chcą:

 • poszerzyć swoją dotychczasową działalność

 • rozpocząć pracę w nowym zawodzie i otworzyć własną działalność

 • znalazły firmę, która zadeklarowała zatrudnienie po skończonych kursach i szkoleniach

Masz pytania skontaktuj sie z nami

kom. 505 0819 671

email info@penelope.edu.pl

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z półn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

bottom of page